Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

 

Doel

Het verzamelen van inspraak reacties op de concept Nota van Uitgangspunten herinrichting Kerkstraat (verzonnen project, Voorbeeldsite OpenStad). De reacties die bewoners plaatsen bij de uitgangspunten, worden gebruikt als inspraakreacties op de concept Nota van Uitgangspunten.

 

Subdoelen

  • Inzicht te krijgen in ideeën over, meningen en reacties van bewoners op de voorgestelde uitgangspunten.
  • Inzicht krijgen in waar bezoekers die aandachtspunten en reacties plaatsen vandaan komen.

 

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besluit te komen.

 

Categorieën persoonsgegevens

  • Naam: We vragen mensen die een reactie plaatsen of insturen om hun naam op te geven. Namen worden gepubliceerd op de site bij de melding of reactie. Dit doen we omdat de ervaring leert dat dit een inhoudelijke discussie/gesprek bevordert. Mensen kunnen een alias opgeven. Mensen kunnen ook een reactie insturen die niet zichtbaar wordt op de site, via het e-mail adres van het project.
  • E-mail: Mensen die reageren vragen we om te registreren met een e-mailadres. Dit is nodig om eventueel met hen in contact te treden over hun idee/ervaring/ melding en hen de Nota van Beantwoording toe te kunnen sturen. Emailadressen worden niet gepubliceerd op de site. Mensen die hun mail hebben opgegeven, maar geen Nota willen ontvangen, kunnen dit aangeven per mail.
  • IP-adressen. Bij het liken van inzendingen door bewoners slaan we IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden te kunnen opsporen.
  • Postcode: We vragen mensen die een reactie plaatsen om hun postcode op te geven. We willen graag een beeld krijgen van waar mensen die een reactie achter laten vandaan komen.

 

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente wisselt in het kader van dit project geen gegevens uit met andere organisaties. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor de voorbeeldsite Inspraak op een kaart: [uitleg tijdlijn, livegang, en wanneer gegevens worden verwijderd].

Login om verder te gaan
Geef mij een nieuwe code

Annuleren